VOF 3rd Eye Productions / 3rd Eye Editing and Motion Graphics

Allereerst danken wij je, dat je overweegt om ons een opdracht te geven. Wij verzekeren je dat je professionaliteit, betrokkenheid en een goede service krijgt tegen een gunstig tarief! 
Wanneer je ons een opdracht gaat verlenen, is het goed om vooraf kennis te nemen van onze belangrijkste leveringsvoorwaarden. 
Als je onze volledige Algemene Voorwaarden wilt ontvangen, dan sturen wij je deze graag op jouw verzoek toe. 
1.    Wij beschouwen een opdracht definitief, als je per email een akkoord geeft op de  overeengekomen kosten, planning en werkwijze.
2.    Als je nog niet zeker weet of je een opdracht aan ons kunt gunnen, kun je een optie nemen op onze beschikbare tijd. Deze reservering zorgt ervoor dat je het eerste recht op een boeking hebt, als andere opdrachtgevers belangstelling hebben voor de door jouw geopteerde tijd. Wij wijzen je er wel op, dat een definitieve boeking voorrang heeft op een reservering. Dus als een andere opdrachtgever een definitieve boeking wil maken op de door jouw geopteerde tijd, zul je op dat moment moeten aangeven of je jouw optie omzet in een definitieve boeking.
3.    Als je een definitieve boeking annuleert, kunnen wij kosten in rekening brengen voor misgelopen inkomsten. Wij zullen dit alleen doen als wij een andere opdrachtgever na jouw definitieve boeking teleur hebben moeten stellen met betrekking tot de door jouw geboekte- en later geannuleerde dagen. De kosten kunnen tot maximaal 100% van de met jouw overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.
4.    Wij leveren op tijd. Je kunt er van op aan dat wij ons aan de planning houden. Wij kunnen echter geen verantwoording dragen voor vertragingen die bij jou ontstaan of bij je opdrachtgevers. Als een planning niet gehaald wordt door deze vertragingen, dan zullen wij met jou een nieuwe planning maken die erop gericht is om alsnog zo spoedig mogelijk te leveren.
5.    In de uitzonderlijke situatie dat wij niet kunnen leveren binnen de afgesproken planning door overmacht onzerzijds,  zullen wij alles op alles zetten om samen met jou een gewijzigde overeenkomst met betrekking tot de levering te sluiten. Als wij geen gewijzigde overeenkomst met je kunnen sluiten, kunt je de opdracht annuleren. Wij zullen dan alleen de kosten die wij tot dan toe voor je gemaakt hebben, in rekening brengen.
6.    In het geval dat in de opdracht is opgenomen dat wij audio- of beeldmateriaal moeten aankopen, zullen wij daarvoor de rechten namens jou afkopen. Na oplevering wordt je eigenaar van het door ons geleverde en ben je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door ons geleverde.
7.    Wij leveren op tijd, dus wij worden ook graag op tijd betaald. Wij zullen je zo spoedig mogelijk na oplevering een factuur voor onze diensten doen toekomen. Wij hanteren standaard een betalingstermijn van één maand. Als je een andere betalingstermijn wenst, moet je dat vooraf – dus voor het verstrekken van de opdracht aan ons – met ons te overleggen. Als de opdracht eenmaal verstrekt is, rekenen wij op een tijdige betaling.

Wij streven volledige tevredenheid van onze opdrachtgevers na en zullen dan ook altijd ‘net dat beetje meer’ en ‘net dat tandje harder’ werken. Sinds onze start in 2007 hebben wij enkel zeer tevreden opdrachtgevers en wij hopen dat wij jou hier ook toe mogen gaan rekenen!

Andrew Crawford, Editor 
Patrick Bol, Producer
Back to Top